O nas

7:00 - 15:00
7:00 - 15:00
7:00 - 15:00
7:00 - 15:00
7:00 - 15:00
 
 

Komunalny Zakład Budżetowy w Szczekocinach

Komunalny Zakład Budżetowy
ul. Przemysłowa, 2
42-445 Szczekociny, 
woj. śląskie
 
+48 34 3557 161
kzb@szczekociny.pl
 
Poniedziałek 
Wtorek          
Środa         
Czwartek      
Piątek         
 

Copyright © 2023 Komunalny Zakład Budżetowy w Szczekocinach

 

 

.

Powered by DaysPedia.com
10 10 12
Cz, 11 sierpnia

Komunalny Zakład Budżetowy w Szczekocinach 

Zakład powstał w 1991 roku powołany Uchwałą Nr 92/XIX/91 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 11 grudnia 1991 roku w sprawie likwidacji Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i utworzenia Komunalnego Zakładu Budżetowego.

Uchwałą Nr 140/XIX/2008 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 27 marca 2008 roku został nadany statut, w którym Komunalny Zakład Budżetowy w Szczekocinach zwanych dalej "Zakładem" jest jednostką organizacyjną Gminy funkcjonującą w formie Zakładu budżetowego.

 

Przedmiotem działalności Komunalnego Zakładu Budżetowego w Szczekocinach jest bieżące nieprzerwane zaspakajanie potrzeb ludności w drodze świadczenia usług wodnokanalizacyjnych, wykonywanych w imieniu i na rzecz Miasta i Gminy Szczekociny w szczególności:

 

 1.  produkcja i sprzedaż wody,

 2.  odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków,

 3.  wywóz nieczystości płynnych,

 4.  wykonywanie usług w zakresie podłączeń do sieci wodociągowej i            kanalizacyjnej oraz innych usług związanych z prowadzoną                      działalnością,

 5.  zimowe utrzymanie dróg,

 6.  budowa i remonty chodników,

 7.  administracja cmentarza Parafialnego,

 8.  usługi pogrzebowe, produkcja i sprzedaż katakumb,

 9.  usługi transportowo-sprzętowe,

10. remonty urządzeń komunalnych,

11. dowożenie dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Szczekociny.

 Waga pliku: 1.13 MB; Format: PDF; Utworzony: 28.10.21