Wróć do aktualności

7:00 - 15:00
7:00 - 15:00
7:00 - 15:00
7:00 - 15:00
7:00 - 15:00
 
 

Komunalny Zakład Budżetowy w Szczekocinach

Komunalny Zakład Budżetowy
ul. Przemysłowa, 2
42-445 Szczekociny, 
woj. śląskie
 
+48 34 3557 161
kzb@szczekociny.pl
 
Poniedziałek 
Wtorek          
Środa         
Czwartek      
Piątek         
 

Copyright © 2023 Komunalny Zakład Budżetowy w Szczekocinach

 

 

.

Powered by DaysPedia.com
10 10 12
Cz, 11 sierpnia
29 lutego 2024

Informacja dotycząca taryf

Komunalny Zakład Budżetowy Szczekociny informuje, że od dnia 1 stycznia 2024 r. zaczęły obowiązywać nowe ceny za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków. Taryfa została zatwierdzona decyzją nr WA.RZT.70.121.2023/6 z dnia 11.12.2023 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Przedmiotowa decyzja została ogłoszona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szczekociny oraz na stronie internetowej i na tablicy informacyjnej Komunalnego Zakładu Budżetowego Szczekociny. Nowa taryfa będzie obowiązywała przez okres 3 lat, a jednostkowe stawki w kolejnych okresach obowiązywania taryfy przedstawione są szczegółowo w załączonej w/w decyzji. Ponadto informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Nr 555/LXXV/2024 Rady Miejskiej w Szczekocinach z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ustalono dopłatę na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w następującej wysokości:

1. 0,91 zł brutto do 1 m3 wody dla taryfowej grupy odbiorców oznaczonej symbolem: Grupa 1 – Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych;

2. 1,18 zł brutto do 1 m3 odprowadzonych ścieków dla taryfowej grupy odbiorców oznaczonej symbolem: Grupa 1 – Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Wobec powyższego faktury, które Państwo będą otrzymywać uwzględniają już dopłaty dla grup odbiorców objętych dopłatą dla taryf za wodę oraz odprowadzanie ścieków.

 

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 34 3557 161 w godzinach pracy Zakładu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 lub bezpośrednie stawiennictwo w tut. Zakładzie z siedzibą przy ul. Przemysłowej 2 w Szczekocinach.

 

Taryfa 2024-2026

 

Uchwała Nr 555/LXXV/2024 Rady Miejskiej w Szczekocinach